Frequently Asked Questions

Vragen en Antwoorden

Hieronder vind je alle antwoorden op vragen i.v.m. het uitstel van de World Choir Games.
Ben je bezoeker, vrijwilliger of een koor: hieronder helpen we je verder!

Info voor bezoekers

Blijven tickets geldig of moeten we opnieuw een ticket kopen? En wat zijn de afspraken rond terugbetaling van gekochte tickets?

Tickets voor de Ceremonies (openingsceremonie, award shows en slotceremonie) blijven automatisch geldig voor hetzelfde evenement in 2021.
Indien je om een of andere reden niet aanwezig kan/wil zijn volgend jaar, is er wel de mogelijkheid om een terugbetaling aan te vragen.
Tickets voor de Galaconcerten blijven NIET geldig, aangezien de programmatie hiervan herbekeken zal worden. Een terugbetaling kan dus aangevraagd worden. Indien je de financiële ademruimte hebt, kan je ook opteren om het geld te laten terugvloeien naar onze organisatie ter steun.
Elke persoon die een ticket heeft gekocht, zal door het ticketbureau Tele Ticket Service gecontacteerd worden met verdere gedetailleerde informatie omtrent de terugbetalingsmogelijkheden.

Vind je tussen de vragen en antwoorden toch niet wat jou bezighoudt? Mail dan naar info@wcg2021.be.

Info voor vrijwilligers

Ik had me opgegeven als vrijwilliger in 2020. Moet ik dat nu opnieuw doen voor 2021?

Wie zich had geregistreerd als vrijwilliger via de tool Eventication.com zal opnieuw gecontacteerd worden met de vraag of hij/zij ook in 2021 wil meehelpen als vrijwilliger.

Wat als ik helemaal geen voorkeur heb voor een bepaalde taak?

Wil je je graag opgeven als vrijwilliger in Antwerpen of Gent, maar heb je momenteel geen voorkeur voor een bepaalde functie? Geef je dan zeker op als multi-inzetbare (vliegende) vrijwilliger! Je krijgt van ons een functie toegewezen daar waar men een extra paar handen kan gebruiken op dat moment! Je maakt dus altijd medevrijwilligers blij die handen tekortkomen, dat is gegarandeerd!

Wat kan ik eigenlijk allemaal komen doen?

Tijdens de World Choir Games kan je je nuttig komen maken in groep of als individu. Mogelijke taken die op jou liggen te wachten zijn: Koorbegeleider, Medewerker vaste podia, Medewerker hospitality, Medewerker Landenparade, Medewerker promoteam, Zaalmedewerker, Fotograaf, Onthaalmedewerker koren, Presentator, Merchandiseverkoper en Pickup duo.

Wie graag op voorhand al de magie van de World Choir Games komt opsnuiven is welkom om badges en welkomstpakketten te komen maken enkele dagen voordien!

Hoe, waar en wanneer kan ik mij opgeven als vrijwilliger?

Helemaal overtuigd om je in te zetten als vrijwilliger? Je kan je binnenkort als groep (koor) en als individu opgeven via Eventication, het online platform voor vrijwilligers. Voor een stappenplan verwijzen we je graag door naar de algemene pagina over de vrijwilligers.

Eenmaal je (als groep of individu) geregistreerd bent in Eventication kan je je opgeven voor een specifieke shift op een bepaald moment en een locatie naar keuze. Let op, we vragen met aandrang om je voor minstens drie shiften te registreren, bij voorkeur op dezelfde locatie en enkele opeenvolgende dagen. Dit komt de continuïteit van het evenement ten goede!

Mag ik zelf mensen aanspreken met wie ik wil samenwerken of kunnen we als groep komen vrijwilligen?

Natuurlijk! Om ervoor te zorgen dat je samen kan blijven, dienen jullie je eenvoudigweg te registreren voor dezelfde shift (op dezelfde locatie en hetzelfde moment) in Eventication. Meer hoef je niet te doen.

Wil je graag als duo een koor begeleiden, kunnen we hiermee rekening houden en jullie samenzetten. Stuur
ons via vrijwilliger@wcg2021.be met wie je graag samenstaat als koorbegeleider.

Koren die als groep willen komen vrijwilligen volgen de groepsprocedure (zie stappenplan registratie) waarbij één verantwoordelijke alle vrijwilligers registreert en een shift kiest.

Wordt er van mij op voorhand of nadien ook iets verwacht?

We zien alle teamleaders graag (ja dat sowieso, maar ook) in het voorjaar van 2021 tijdens één van de infomomenten in Antwerpen of Gent. Kies de locatie en het moment dat het best voor je past en kom kennismaken met ons, andere teamleaders en coördinatoren en verzamel alle info over jouw engagement voor de World Choir Games!

Presentatoren volgen op voorhand een voorbereidingssessie waar ze tips&tricks aangereikt krijgen van een professionele presentatrice. Dit kan tijdens een fysiek infomoment of het bekijken van een webinar.

In de maand augustus 2021 worden alle vrijwilligers feestelijk bedankt. Meer info volgt!

Vind je tussen de vragen en antwoorden toch niet wat jou bezighoudt? Mail dan naar vrijwilliger@wcg2021.be.

Info voor koren

Registratie

Wat als ons koor volgend jaar niet kan/wil meedoen? Krijgen we dan ons inschrijvingsgeld voor WCG2020 terug?

Ja. Als je was ingeschreven voor de World Choir Games van 2020, maar niet wenst deel te nemen in de uitgestelde editie in 2021, betaalt INTERKULTUR jouw volledige registratiekost terug. Omdat koren vaak een wisselende bezetting hebben, krijgen koren die waren in geschreven in 2020 en wél wensen te participeren in 2021, maar met minder zangers, het verschil terugbetaald. De annulatie echter van slechts één van meerdere activiteiten waarvoor het koor was ingeschreven, valt gewoon onder de normale annuleringsvoorwaarden. Als een bepaalde activiteit niet meer mogelijk of wenselijk is kan je wel een andere activiteit opnemen binnen hetzelfde deel. Gelieve INTERKULTUR voor 15 september te contacteren om hen op de hoogte te brengen van de annulatie van jouw koor.

Geldt onze registratie voor WCG2020 automatisch voor WCG2021 of moeten we ons opnieuw registreren?

Jullie registratie voor de editie van 2020 is automatisch geldig voor de editie in 2021. INTERKULTUR bezorgt jullie een bevestigingsformulier dat je dient terug te bezorgen uiterlijk tot 15 juli 2020.

Ons koor zat voor de huidige registratie qua aantal op de grens tussen kamerkoor en koor. Wat als we volgend jaar met meer of minder zangers zijn, kunnen we dan nog naar een grotere of kleinere categorie overschakelen?

Ja, dat is mogelijk. De wijzigingen moeten doorgegeven worden tegen 15 september 2020.

Sommige van onze zangers overschrijden de leeftijdslimiet in 2021. Kunnen zij nog steeds meedoen?

Ja, INTERKULTUR zal de leeftijdslimieten aanpassen (+ 1j) overeenkomstig met de wedstrijdcategorie.

Kunnen we naar volgend jaar toe nog van categorie veranderen?

INTERKULTUR vraagt wijzigingen in wedstrijdcategorieën zoveel mogelijk te beperken, maar zal haar best doen als een wijziging onvermijdelijk is voor jouw koor. Uiteraard is dit ook afhankelijk van beschikbare plaatsen in de gewenste wedstrijdcategorie. Neem zo snel mogelijk contact op met INTERKULTUR (ten laatste 15 september 2020).


Wat als we volgend jaar met meer zangers zijn? Kunnen we extra zangers opgeven?

Ja, dat is mogelijk. Gelieve nu een veilig aantal zangers op te geven, dit zijn mensen van wie je zeker bent dat ze zullen deelnemen. Tot 10 maart 2021 kan je de aantallen nog optrekken, op voorwaarde dat je als koor blijft voldoen aan de vereisten van de wedstrijdcategorie (aantal zangers). We vragen om de toevoegingen in één keer door te geven, het koor ontvangt dan één bijkomende factuur van Interkultur.

Wat als we volgend jaar met minder zangers zijn? Kunnen we zangers annuleren? Krijgen we dat geld terug?

Ja, dat is mogelijk. Eventuele verschillen (deelnamekost per persoon) zullen worden terugbetaald door INTERKULTUR. Tot 15 september 2020 kan je de aantallen verminderen.

Moeten we tegen 15 september al weten met hoeveel deelnemers we precies zullen zijn volgend jaar?

INTERKULTUR vraagt ingeschreven koren om tegen 15 juli te bevestigen of en met hoeveel zangers ze zullen meedoen aan de World Choir Games in 2021. Ook nieuw ingeschreven koren moeten tegen 15 september een aantal zangers opgeven. Geef hier een realistisch aantal op, maar rond eerder licht naar onder af tot waar je zeker van bent, want inschrijvingen van zangers worden achteraf niet meer terugbetaald. Hou er echter rekening mee dat de aantallen die je tegen 15 september doorgeeft richtinggevend zijn voor de organisatie, dus dat die niet al te sterk mogen afwijken van het reëel ingeschatte aantal deelnemers. Ten laatste 10 maart 2021 wordt er gevraagd om een finaal aantal zangers door te geven, dus dan kan je de extra zangers allemaal tegelijk aanmelden. Je krijgt dan een bijkomende invoice om voor die extra zangers bij te betalen. Er zal je dan ook een lijst van deelnemers worden gevraagd. Hou er rekening mee dat het aantal extra zangers uiteraard binnen de limieten van je wedstrijdcategorie moet liggen (bv. het toegelaten aantal zangers voor wedstrijden voor kamerkoren vs. gemengde koren).

Wij waren niet ingeschreven voor de editie van 2020, maar we willen wel meedoen als de WCG doorgaan in 2021. Kunnen we ons alsnog inschrijven?

Ja, je dient hiervoor zo snel mogelijk contact op te nemen met INTERKULTUR. Het kan wel zijn dat er in jouw wedstrijdcategorie geen plaats meer is. Specifieke informatie over alle deelnamemogelijkheden vind je hier. Specifieke info over deelname aan de competities van de World Choir Games vind je hier. Toch graag eens telefonisch overleggen? Neem dan gerust contact op met Marjolein via info@wcg2021.be voor een afspraak.

Kunnen we ons alsnog kwalificeren voor de champions competitie en daarvoor inschrijven?

Ja, dat is nog mogelijk. Gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten aan INTERKULTUR.


Wat met De World Choir Games in 2021?

Wat zijn de nieuwe data en blijft alles hetzelfde qua verloop? (bv. wedstrijdcategorie in hetzelfde deel op dezelfde dag en locaties?)

De World Choir Games zullen doorgaan van 2 t.e.m. 12 juli 2021. Het nieuwe schema vind je hier. De wedstrijdcategorieën blijven geprogrammeerd in hetzelfde deel (1 of 2), maar op basis van de beschikbaarheid van de locaties, moet de concrete planning van de wedstrijden opnieuw bekeken worden.

Kunnen we ons repertoire nog veranderen? Hoe werkt dat dan? Krijgen we onze partituren terug van hetgeen we niet meer zullen uitvoeren?

Ja, een koor kan er voor kiezen het repertoire aan te passen. Gelieve het formulier met vermelding van jullie bijgewerkt wedstrijdprogramma te bezorgen aan INTERKULTUR.

Krijgen we in de tussentijd onze partituren terug of blijven die bij INTERKULTUR zolang we ons repertoire niet wijzigen?

Indien een koor deelneemt aan de World Choir Games in 2021 en geen wijziging doorvoert in haar repertoire, blijven de partituren bij INTERKULTUR.

Wij hebben een nieuw koorwerk laten schrijven om als creatie uit te voeren in de wedstrijden van de categorie Champions - Hedendaagse Koormuziek. Mogen wij dit werk het komende jaar nu niet uitvoeren?

De voorwaarde voor deze wedstrijdcategorie is inderdaad dat het werk voor het eerst concertant wordt uitgevoerd tijdens de welbepaalde wedstrijd. Overleg dus goed met de componist hoe hij of zij hier over denkt: kan een eerste uitvoering nog een jaar uitgesteld worden, of ziet de componist dit niet zitten? Het is bv. mogelijk dat de componist het stuk had willen uitgeven in de tussentijd of de partituur reeds had beloofd aan een ander koor. Afhankelijk van de beslissing van de componist, heb je twee opties: 1. ofwel voer je het nieuw geschreven werk het komende jaar wél uit op concerten of andere gelegenheden en geef je een nieuwe compositieopdracht aan een componist dat zal dienen als creatie tijdens de wedstrijd op de World Choir Games 2021; 2. ofwel stel je de eerste uitvoering van het nieuw geschreven werk effectief uit tot de World Choir Games in 2021. Dit kan enkel als de componist hiermee akkoord gaat en het stuk in de tussentijd niet vrijgeeft aan andere koren.

Wat met Vriendschapsconcerten?

Zijn nu alle vriendschapsconcerten die deze zomer zouden doorgaan in heel Vlaanderen automatisch afgelast?

De maatregelen die momenteel worden getroffen tegen de verspreiding van COVID-19, hebben verstrekkende gevolgen voor alle internationale evenementen en voor evenementen die deze zomer veel mensen samenbrengen. We weten nog niet wat de situatie zal zijn in juli 2020, maar de internationale koren die in het kader van de WCG naar Vlaanderen zouden komen, zullen hun reis nu alleszins moeten afzeggen. Koor&Stem zal de komende weken met alle organisatoren van vriendschapsconcerten de opties bekijken die wél nog voorhanden zijn. Uiteraard kijken we er hoe dan ook naar uit om meteen aan de slag te gaan om zoveel mogelijk samenwerkingen op poten te zetten voor vriendschapsconcerten in juli 2021!

Wij zouden als koor meedoen aan een World Choir Games vriendschapsconcert. Gaat dit nu ook niet door?

Koor&Stem bekijkt de komende weken met alle organisatoren van WCG vriendschapsconcerten de opties die wél nog voorhanden zijn, ondanks de gewijzigde situatie. We hopen samen snel tot creatieve doch verantwoorde oplossingen te komen. We raden je aan contact op te nemen met jouw contactpersoon ter plaatse. Hoe dan ook kijken we er naar uit om ook met jouw koor samen te werken voor vriendschapsconcerten in juli 2021!

Wij waren tot hiertoe niet betrokken bij de organisatie van World Choir Games vriendschapsconcerten, maar zouden ons wel graag als ‘host’ kandidaat willen stellen voor vriendschapsconcerten in juli 2021. Kunnen we ons nog kandidaat stellen?

In eerste instantie zal Koor&Stem voorrang geven aan een samenwerking met de hosts van de vriendschapsconcerten die voor juli 2020 waren ingepland. Een uitstel van dergelijk groot evenement zal veel verschuivingen betekenen, nieuwe mogelijkheden en hertekeningen. Pas in de komende maanden zal er duidelijk worden of er voor de vriendschapsconcerten extra mogelijkheden ontstaan. Stuur een vrijblijvend mailtje met je interesse naar vriendschapsconcert@wcg2021.be, dan houden we je op de hoogte.

Wat met de Koorvlam?

Gaat de Koorvlam nog verder reizen?

In het licht van de huidige situatie is er besloten om de reeds gestaakte doortocht van de Koorvlam voor de zomer niet meer opnieuw te hervatten. Dankzij het uitstel van de World Choir Games naar de zomer van 2021 kan de vlam echter op een later moment weer vurig uit de startblokken schieten voor een inspirerende reis langs Vlaanderens mooiste zangmomenten! Tal van koren, steden en originele, warme, inclusieve en intergenerationele zanginitiatieven zullen opnieuw de kans krijgen de vlam ontvangen, langs haar route naar de zomer van 2021. Hou onze website in de gaten voor de laatste info. Je kan bij interesse reeds vrijblijvend een mailtje sturen naar koorvlam@wcg2021.be.

Ons koorvlamevent wordt verplaatst naar een latere datum. Komt de koorvlam op de nieuwe datum op bezoek bij ons? Moeten we opnieuw door de selectieprocedure?

De koorvlam gaat voor de zomer veilig binnen blijven maar na de zomer zal ze zeker haar doortocht hervatten. Het is echter nog niet bekend wanneer deze tocht weer kan worden afgetrapt. Hou onze website in de gaten voor de laatste info hierover. Wij nemen echter hoe dan ook opnieuw contact op met iedereen die aanvankelijk deel zou uitmaken van het Koorvlam-traject en nodigen iedereen uit om een nieuw voorstel te doen. Je kan ons steeds een mailtje sturen via koorvlam@wcg2021.be.

Kunnen we een nieuw evenement laten opnemen in de koorvlam?

De Koorvlam gaat voor de zomer veilig binnen blijven maar na de zomer zal ze zeker haar doortocht hervatten. Tal van nieuwe evenementen zullen dan de Koorvlam kunnen ontvangen. Het is echter nog niet bekend wanneer deze tocht weer kan worden afgetrapt. Hou onze website in de gaten voor de laatste info hierover. Je kan bij interesse reeds vrijblijvend een mailtje sturen naar koorvlam@wcg2021.be.

Wanneer vertrekt de Koorvlam weer?

De Koorvlam gaat voor de rest van het jaar 2020 veilig binnen blijven maar zal in het voorjaar van 2021 opnieuw haar doortocht hervatten. Hou onze website in de gaten voor de laatste info hierover. Je kan bij interesse reeds vrijblijvend een mailtje sturen naar koorvlam@wcg2021.be.

Wat met de financiële tegemoetkoming van Koor&Stem?

Wat gebeurt er met de ondersteuning van €250 die we van Koor&Stem kregen voor onze inschrijving als we volgend jaar niet meer willen meedoen?

Deze ondersteuning is bedoeld voor koren die met een Vlaams werk aan de wedstrijden deelnemen. Wanneer een koor zijn deelname aan de World Choir Games van 2021 annuleert, dient dit bedrag te worden terugbetaald aan Koor&Stem. Koor&Stem neemt hiervoor contact met je op.

Wat met de koorcompositiewedstrijd Vic Nees?

Gaat de Compositiewedstrijd Vic Nees nog door?

Ja! Muziek schrijven kan ook in lockdown #componeerinuwkot. Mogelijk komt er voor sommigen zelfs extra tijd vrij. De jury (binnen- en buitenlandse juryleden) zal de ingezonden werken van thuis uit beoordelen en aan de hand van digitaal overleg een winnaar bepalen. We behouden daarom de timing uit het reglement. Dat betekent dat deelnemers werken kunnen inzenden tot maandag 20 april, 12:00 uur en dat ze ten laatste 1 juni over het resultaat geïnformeerd worden. De winnende composities verschijnen op Koorklank/Choral Music from Flanders.

Worden de winnende werken van de wedstrijd gecreëerd op 9/7 in AMUZ?

Als de coronamaatregelen het toelaten, gaat het concert op 9 juli met de winnende creaties door. We blijven daarvoor in contact met onze partners VRK en AMUZ. Het Vlaams Radiokoor is organisator van dit concert: https://www.vlaamsradiokoor.be/concerten/world-choir-games-flandriens-09-07-2020

Komt er volgend jaar meteen een tweede editie van de compositiewedstrijd Vic Nees?

We bekijken de mogelijkheden in de planning van volgend jaar en informeren je zodra er meer info is. Zelf zouden we dat heel fijn vinden.

Vind je tussen de vragen en antwoorden toch niet wat jou bezighoudt? Mail dan naar info@wcg2021.be.

2 tot 12 juli 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen