A-Koor

Open Competitie - Gemengde koren

Land: België
Dirigent: Patrick Windmolders

Bio

Hetgemengde “A-KOOR” ontstond op 19 november 2009 als resultaat vaneen samengaan van de Antwerpse koren Alauda en AuditeNova. Alaudawerd gesticht in 1974 door Ivan Leire, directeur van de Academie vanEkeren en werd nadien bijna twintig jaar gedirigeerd door Johan VanBouwelen.KamielCooremans nam in 1960 de leiding over een groepconservatoriumstudenten en het koor kreeg de naam van Audite Nova. Samenverenigden de koren op dat moment vijfentachtig jaarAntwerpsekoorgeschiedenis.

A-KOORheeft zijn zetel in Antwerpen en wordt muzikaal aangestuurd doorPatrick Windmolders. Momenteel telt het koor een vijftigtalleden. Erwordt elke donderdagavond gerepeteerd in de lokalen van deevangelische basisschool De Zonnebloem in de buurt van deDageraadplaats in Antwerpen=;

Inhet repertoire heeft A-KOOR de klassieke grote koorwerken staan(Bach, Charpentier, Haydn,...) maar ook hedendaagse componistenworden ingestudeerd (Pärt, Bikkembergs, Whitacre, Gjeilo ...)

Opde provinciale koorwedstrijd 2014 werden we samen met vijf anderekoren uit de provincie Antwerpen in ereafdeling geplaatst.

Repertoire

  • Ubi Caritas - Ola Gjeilo

  • Remember - Ivo Antognini

  • Ad Te levavi meam - Ludo Claesen

  • The long day closes - Arthur Sullivan

Deel deze pagina op

Rankings

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

5 tot 15 juli 2020, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen