Kerst2017mrtns 145 klein

Koninklijk Sint-Martinus Zangkoor Avelgem

Open Competitie - Vriendschapsconcert - Gemengde koren - Spirituele- en geloofsmuziek

Land: België
Dirigent: Eline Bossuyt

Nieuwjaarsconcert 132 klein

Bio

HetKoninklijk Zangkoor Sint-Martinus uit Avelgem, meer dan 90 jaar jong,mag terugblikken op een rijke geschiedenis van vriendschappelijksamen zijn en zingen, vieringen en concerten opluisteren. Ondankszijn lange bestaan getuigt het koor anno 2019 meer dan ooit van eenbruisende, jeugdige dynamiek. Als gedreven amateurs streven dekoorleden ernaar om samen met vrienden, enthousiast enambitieus, het beste uit zichzelf te halen. Dit maakt hetSint-Martinuskoor tot een warme en ambitieuze koorfamilie die de‘liefde voor muziek’ wil overbrengen bij elke toehoorder.

Dewekelijkse repetities op dinsdagavond in de ridderzaal van hetAvelgems kasteel worden geleid door twee enthousiaste, jonge endynamische dirigenten, Eline Bossuyt en Lieselot Veys. Beidedirigentes studeerden af als bachelors muzikale opvoeding aan deArteveldehogeschool te Gent. Samen met een zestigtal actievekoorleden zorgen zij voor een gevarieerd programma met zowelkerkelijke als profane, oud-klassieke als hypermoderne en jeugdigenummers van hedendaagse artiesten.

HetSint-Martinuskoor werd in 1928 onder impuls van een toenmaligehoofdonderwijzer en koster opgericht als liturgisch mannenkoor. Na 25kaar vonden ook de dames hun weg naar het doksaal. In de volgendedecennia groeide het koor stilaan uit tot een volwaardig gemengdkoor. Verschillende dirigenten volgden mekaar in al die jaren op enprogrammeerden met het koor heel wat succesrijke concerten. Daarnaastwaren er de jarenlange verbroedering met het DuitseMännergesangverein uit Ettenheim (Schwarzwald), de talrijkekoorreizen in binnen- en buitenland met diverse optredens, dejaarlijkse uitstappen en koorworkshops … Muzikale hoogtepuntenvolgden mekaar op.

In2017 werd het negentigjarig jubileum ingezet met een kerstconcert‘Nga Iwi e’ (16 december). Het jubileumjaar werd afgerond met eenheus herdenkings- en vredesconcert n.a.v. het einde van 100 jaar WO Ien ter nagedachtenis van de vele Avelgemse slachtoffers van degasaanvallen, dit op 10 november 2018. Tussen de beide concerten introk het koor tijdens de zomer 2018 naar Canterbury waar eveneenstwee optredens op het programma stonden.

Begin september 2019 volgde opnieuw eenhoogtepunt. Het Sint-Martinuskoor zorgde immers voor de vocaleondersteuning tijdens het Bevrijdingsconcert in de Kortrijkseschouwburg. Het koor zong er op uitnodiging van de MainstreamMusic Band uit Bellegem, samen met ook Harmonie Crescendo uitBissegem, n.a.v. 75 jaar bevrijding van Kortrijk. Ook Leah Thijs,bekend uit de Vlaamse theaterwereld, werkte mee aan dit uniekdubbelconcert.

Met‘A Little Christmas Tale’ rondde het Sint-Martinuskoor het jaar2019 af in een sfeervolle kerstsetting, dit dankzij de unieke settingmet het koperkwintet Brasserie. Het concert werd uitgevoerd in dekerk van Zwevegem op 14/12 en in Helkijn op 22/12/2019.

Repertoire

Deel deze pagina op

Rankings

Meer info volgt in het voorjaar. Wil je voordien al meer info over je koor doorgeven? Contacteer ons en bezorg ons een foto.

2 tot 12 juli 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen