De World Choir Games uitgelegd van A tot Z

Lexicon van de World Choir Games

Wat betekent "vriendschapsconcert" en hoe verschilt dit van de "koorvlam"? Dit en zoveel meer kom je te weten in deze verklarende woordenlijst.

Abc alphabet art 1337387

ARTISTIEKE ONDERSTEUNING K&S: Indien je deelneemt aan de open of champions competitie van de WCG2020, krijgt je koor 12 uur extra coaching aangeboden die je tussen de periode sept ‘19 en jun ‘20 kan aanwenden om je voor te bereiden op jullie performance tijdens de Games. Je kan je laten coachen voor zang, choreografie, als bestuur of dirigent. Ook andere opties zijn bespreekbaar na overleg met Koor&Stem. Transportkosten dient het koor zelf te betalen, evenals een extra kost als je een duurdere coach wil engageren. De extra coaching komt bovenaan de uren waarop elk koor dat aangesloten is bij Koor&Stem recht heeft, nl 6 uur in 2019 en 6 uur in 2020.Koor&Stem organiseert ook presentatieconcerten om je toe te laten het niveau van je koor in te schatten, aan de champions competitie deel te nemen en/of te weten welke punten je moet beklemtonen en welk repertoire je best kan kiezen. Dit is tevens een ideaal startpunt voor je coach!

AUTEURSRECHTEN Zie repertoire

CELEBRATION CONCERT Zie GALACONCERT

CHAMPIONS COMPETITIE Zie DEELNAMEMOGELIJKHEDEN VOOR KOREN

CHORAL FIREWORKS
Het gedeelte op het slotconcert dat door het 1000-koppig Festival Stage Choir wordt gezongen.

COMPETITIECONCERTEN: De competitieconcerten vinden plaats tijdens de World Choir Games en zijn concerten waarbij een jury de prestaties van de koren beoordeelt. Deze concerten vinden plaats in de open en in de champions competitie. Meer info in de pdf.

DATA
De World Choir Games vinden plaats van 5 t.e.m. 15 juli 2020.

DEELNAMEKOST
Per koorlid betaalt elk Belgisch koor een bijdrage van 60 euro. Daarmee heb je – tijdens de week van je deelname - gratis toegang tot de wedstrijdconcerten, jouw prijsuitreiking, kan je naar de openings- of slotceremonie en neem je deel aan de parade. Bovendien kan je gratis het openbaar vervoer (NMBS en De Lijn) gebruiken vanaf je woonplaats.

DEELNAMEMOGELIJKHEDEN VOOR KOREN
Er zijn meerdere opties om als koor in te schrijven.
Je neemt deel aan de open competitie en vult het inschrijvingsformulier in. Je dient te voldoen aan de criteria van één of twee van de 27 wedstrijdcategorieën die betrekking hebben op het profiel van de koorleden en het repertoire. Internationale wedstrijdervaring is niet vereist. In deze categorie heb je recht op financiële en artistieke ondersteuning vanuit Koor&Stem. Je kan een competitiedeelname ook combineren met een tweede wedstrijdcategorie, een individuele koorcoaching, een evaluatie-optreden, een vriendschapconcert of een deelname aan het Festival Stage Choir (enkel tijdens het tweede deel), voor zover alles binnen dezelfde wedstrijdweek plaatsvindt. In de andere week kunnen koorleden komen vrijwilligen, workshops volgen, als publiek komen luisteren, enz.
Je neemt deel aan de champions competitie en vult het inschrijvingsformulier in. Je dient te voldoen aan de criteria van één of twee van de 27 wedstrijdcategorieën die betrekking hebben op het profiel van de koorleden en het repertoire. Internationale wedstrijdervaring is vereist, men zal bij de inschrijving vragen naar de kwalificaties die het koor reeds behaalde bij andere wedstrijden. Beschikken jullie (nog) niet over deze kwalificatie? Neem dan zeker eens een kijkje bij de ‘P’ van Presentatieconcert. In deze categorie heb je recht op financiële en artistieke ondersteuning vanuit Koor&Stem. Je kan een competitiedeelname ook combineren met een tweede wedstrijdcategorie, een individuele koorcoaching, een evaluatie-optreden, een vriendschapconcert, een galaconcert of een deelname aan het Festival Stage Choir (enkel tijdens het tweede deel), voor zover alles binnen dezelfde wedstrijdweek plaatsvindt. In de andere week kunnen koorleden komen vrijwilligen, workshops volgen, als publiek komen luisteren, enz.Je schrijft je in voor een evaluatie-optreden voor een jury tijdens de WCG. Let wel op: tijdens je optreden zal er geen publiek in de zaal zitten en je koor heeft in dit geval ook geen recht op de financiële en artistieke ondersteuning van Koor&Stem. Je betaalt de gewone prijs als koor en voor elk individueel koorlid, net zoals de koren in competitie. Je geeft best bij de inschrijving aan in welke week je liefst een evaluatie-optreden zou doen.Je schrijft je in voor een individuele koorcoaching tijdens de WCG. Je betaalt de gewone prijs als koor en voor elk individueel koorlid, net zoals de koren in competitie, maar je krijgt geen artistieke of financiële ondersteuning vanuit Koor&Stem. Je geeft best bij de inschrijving aan in welke week je de coaching wil krijgen, alsook van wie.Naast deze vier inschrijvingsmogelijkheden kan je ook deelnemen aan een vriendschapsconcert tijdens de World Choir Games. Hiervoor moet je je niet bij Interkultur inschrijven en krijgen de koorleden ook geen gratis toegang tot de betalende evenementen en openbaar vervoer. Je kan je koor hiervoor opgeven door contact op te nemen met de lokale organisatie WCG2020 door te bellen naar 03 202 86 77 of te mailen naar wcg2020@koorenstem.be.

EARLY BIRD
De inschrijvingskost voor het koor bedraagt tot 16 september 250 euro per activiteit. Daarna verdubbelt de prijs voor de deelname aan de eerste activiteit. 250 euro per activiteit is ook het bedrag dat je terugkrijgt van Koor&Stem wanneer jullie aan de wedstrijden meedoen. Je kan maximaal aan 2 activiteiten deelnemen per gedeelte van de WCG. Vanaf één betalende activiteit kan je een gratis vriendschapsconcert krijgen. Dat telt dus niet mee als activiteit.
Bij de inschrijving binnen deze periode is het repertoire en het aantal koorleden dat je opgeeft nog niet definitief. Je kan deze gegevens nog bijstellen tot de definitieve inschrijvingsdatum van 2 december 2019. Vergeet wel niet om dit effectief ook te melden aan Interkultur, want anders worden de voorlopige gegevens definitief en kan je tijdens je wedstrijdconcert in de problemen komen.

EVALUATIE-OPTREDEN
Deze optredens vinden plaats tijdens de World Choir Games. De exacte dag zal vermoedelijk pas begin juni bekend zijn. Voor meer info zie DEELNAMEMOGELIJKHEDEN VOOR KOREN.

FACEBOOK @wcg2020vlaanderen

FESTIVAL STAGE CHOIR
Ooit al gedroomd van zingen voor een vol Sportpaleis? Koren die deelnemen aan de tweede wedstrijdweek, kunnen als activiteit ook inschrijven voor het Festival Stage Choir. Dit is een duizendkoppig koor dat het beste van zichzelf geeft tijdens de slotceremonie op 15 juli 2020. Je kan hiervoor enkel met het hele koor inschrijven, dus niet als individuele zanger.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING Zie EARLY BIRD

GALACONCERTEN Ook celebration concert genoemd. Van 6 tot en met 14 juli vindt er elke avond een galaconcert plaats op diverse locaties in Gent of Antwerpen. Elk concert zal rond een bepaald thema of genre geprogrammeerd zijn. Meer info over deze evenementen kan je in het najaar terugvinden op www.wcg2020.be en op onze facebookpagina wcg2020vlaanderen. Je kan op de website ook terecht voor de aankoop van tickets.

HASHTAG #SINGTOGETHERSHAREHAPPINESS #WCGWIJDOENMEE

INDIVIDUELE KOORCOACHING
Ook “individual coaching” genoemd.
Voor coachings voor koren die deelnemen aan de Open en Champions competitie in aanloop naar de WCG zie ARTISTIEKE ONDERSTEUNING K&S.
Voor de activiteit Individuele Koorcoaching tijdens de World Choir Games zie DEELNAMEMOGELIJKHEDEN VOOR KOREN.

INSCHRIJVEN
Je kan inschrijven tot 2 december 2019. Je betaalt als koor 500 euro per activiteit en je kan maximaal 2 activiteiten doen. Koor&Stem komt tussen voor 250 euro per activiteit. Indien je inschrijft voor 16 september 2019 betaal je voor de eerste activiteit slechts €250. De tussenkomst van K&S dekt dan deze volledige kost. Zie ook EARLY BIRD. Per individueel koorlid dient er 60 euro betaald te worden per persoon. In ruil daarvoor krijgt ieder lid een festivalbandje. Voor koren uit het buitenland bedraagt dit 80 euro en zij hebben ook geen recht op de tussenkomt van Koor&Stem en dienen bij hun nationale organisaties te informeren.

INSTAGRAM @worldchoirgames2020vlaanderen

JURY
Gerenommeerde internationale dirigenten, componisten en koorcoaches worden ingevlogen om meer dan 1.000 wedstrijdoptredens te jureren. Er zijn ongeveer 80 juryleden aan de slag tijdens de Games. Enkele namen zijn al bekend en op facebook verschenen. Voor een overzicht van de juryleden kan je terecht in de rubriek "Wie is wie?" bij "Jury".

KOORCOACHING
Zie ARTISTIEKE ONDERSTEUNING K&S

KOORVLAM
Vanaf februari tot juni 2020 zet onze Koorvlam Vlaanderen en Brussel in vuur en vlam en worden er meer dan 50 events georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn en alle genres kunnen omvatten, van klassiek en gregoriaans tot jazz en rock. Elk van deze initiatieven zorgt voor verbinding tussen gemeenschappen, zanggroepen, gemeenten of generaties.
Meer info over het traject van de Koorvlam vind je op deze website.

KOSTPRIJS
Zie INSCHRIJVEN

LINKEDIN worldchoirgames2020

OFFICIAL SONG
Net zoals elke editie van de Games, heeft ook de editie van 2020 haar eigen Official Song. “Listen” werd gecomponeerd door Kurt Bikkembergs. Vanaf september 2019 zal “Listen” in verschillende koorbezettingen beschikbaar zijn op koorklank.be en is het hét lied dat zal weerklinken tijdens de koorvlamconcerten en tijdens de ceremonies. Ook op YouTube zullen de versies beschikbaar zijn vanaf januari 2019.

OPEN COMPETITIE
Zie DEELNAMEMOGELIJKHEDEN VOOR KOREN

OPEN SINGINGS
Tijdens de World Choir Games worden verschillende open singings of samenzangmomenten met koren en toeschouwers georganiseerd. De lijst zal je in het voorjaar van 2020 kunnen terugvinden op onze website. De toegang tot deze evenementen is gratis.

OPENINGSCEREMONIE
Op 5 juli zetten we het Sportpaleis op zijn kop met een wervelende openingsceremonie. Hierbij nodigen we tal van bekende ensembles en zangers uit voor een feest dat in het teken staat van samenzang, verbroedering en onze Vlaamse zangcultuur. Hyper-divers, universeel én herkenbaar met “Ik hou van u”, over Josquin Deprez en Beethoven tot een jazzversie van “Ne me quitte pas”. Tickets zijn te koop via de website www.wcg2020.be vanaf 3 december 2019. Deelnemers uit de eerste wedstrijdweek hebben gratis toegang.

PARADE
Op 11 juli 2020 trekken we met een grote landenparade door Antwerpen en daarbij zijn meer dan 80 naties vertegenwoordigd, velen daarvan in traditionele klederdracht. Aan de parade nemen alle koren deel die deel uitmaken van de World Choir Games. Alle Vlaamse koren die in deel 1 of deel 2 deelnemen (op eender welke manier) worden uitgenodigd om op de parade ons land mee te vertegenwoordigen. Het traject van de parade is terug te vinden op de website. Komen kijken is uiteraard gratis. Trommel massaal vrienden en familie op!

PRELUDE
Zie KOORVLAM en PRESENTATIECONCERTEN

PRESENTATIECONCERTEN
Deze concerten vinden plaats in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 in Genk, Roeselare, Gent en Scherpenheuvel. Tijdens dit optreden krijgen koren die aan de wedstrijden zullen deelnemen een beoordeling van een (internationale) jury die als startpunt kan dienen van jullie voorbereidingen. Indien je graag wil weten of jullie goed genoeg zijn voor de champions competitie, volstaat dit te melden bij de inschrijving. Wij zorgen dat iemand van Interkultur jullie daar dan op beoordeelt. Ook als je in de open categorie wil aantreden ben je welkom op een presentatieconcert. Het is een goede voorbereiding op de Games, bezorgt jullie podiumervaring en je krijgt een idee waar je koor staat, op welke punten je kan verbeteren en wat je in de verf kan zetten.
Op de website vind je meer info over data en locaties.

REPERTOIRE
Bij de inschrijving moet je opgeven welke nummers je koor gaat zingen. Deze keuze dient pas definitief te zijn op de uiterste inschrijvingsdatum van 2 december 2019. Als je van de Early Bird- condities wil genieten is het dus mogelijk om een voorlopig programma op te geven en nadien de definitieve werken door te geven.
Zorg er wel voor dat je in orde bent met de auteursrechten van de werken die je wil brengen en die niet tot het ‘publieke domein’ behoren. De partituren die gebruikt worden op het podium dienen originelen te zijn en geen copies of handgeschreven bewerkingen van een bestaand lied. Organisaties die zich bezighouden met publishing- en auteursrechten kunnen hier boetes op heffen. Indien je met hedendaagse muziek werkt, zijn arrangementen voor koor in alle gevallen ook onderhevig aan de wet op auteursrechten.

SLOTCEREMONIE
Ook het slotevenement op 15 juli 2020 in het Sportpaleis van Antwerpen belooft een topbelevenis te worden waarbij we allemaal onze kelen mogen openzetten. Ongetwijfeld wordt het optreden van een 1000-koppig koor één van de hoogtepunten van die avond. Mis dit niet! Als deelnemer in de tweede week kan je met je festivalbandje gratis naar dit event. Je kan tickets kopen via de website vanaf 3 december 2019.

TICKETS: De eerste tickets zijn te koop via de website www.wcg2020.be vanaf 3 december 2019.

VRAGEN
Heb je vragen rond deelname, inschrijving of andere zaken, kijk dan op dewebpagina onder frequently asked questions (FAQ).
Vind je hier je antwoord niet, mail dan naar wcg2020@koorenstem.be of bel 03 202 86 77.

VRIENDSCHAPSCONCERTEN
Vriendschapsconcerten zijn concerten die tijdens de World Choir Games plaatsvinden in Antwerpen, Gent, of de rest van Vlaanderen. Aan deze concerten nemen verschillende koren deel uit binnen- en buitenland. Je kan als Vlaams koor kiezen of je een vriendschapsconcert meedoet als bezoekend koor, of dat jullie dit zelf volledig organiseren (enkel toegestaan buiten de steden Antwerpen en Gent). In het eerste geval, betalen jullie als bezoekend koor de gebruikelijke €250, maar deze kost valt weg van zodra jullie een andere activiteit hebben waar jullie ook reeds €250 betaalden (lees: een vriendschapsconcert als bezoekend koor is gratis indien jullie tijdens dezelfde periode al een andere betalende activiteit doen).
Je opgeven voor een vriendschapsconcert als ontvangend koor kan door dit te bespreken met Lieselotte Goessens via lieselotte.goessens@wcg2020.be of 03 202 86 77.

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers kunnen zich opgeven door te mailen naar wcg2020@koorenstem.be. Elke helpende hand is voor ons van tel! Zin om zowel binnen- als buitenlandse koren een onvergetelijke ervaring te bezorgen, veel nieuwe mensen te leren kennen en tegelijkertijd helemaal ondergedompeld te worden in de sfeer van de World Choir Games? Dan is dit je kans!
We raden aan om te vrijwilligen tijdens het gedeelte dat je met het koor geen actieve rol opneemt in de Games.

WEBSITE
www.wcg2020.be en www.koorenstem.be

WORKSHOPS

Bekende dirigenten, componisten en coaches geven tijdens de World Choir Games workshops. Het programma wordt in het voorjaar van 2020 bekend gemaakt. Houd de facebookpagina in de gaten om er als eerste bij te zijn. Tickets kan je aankopen via deze website.

ZINGEN
Staat centraal, verbindt ons allemaal en maakt ons gelukkig. SING TOGETHER, SHARE HAPPINESS!

5 tot 15 juli 2020, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen